Poznajcie

Nasz Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
 2. Domek/pokoje/studio wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 16:00 i kończy się o godz. 10:00 dnia następnego, w przypadku opuszczenia domku/pokoju/studia po godzinie 10:00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zl za każdą rozpoczętą godzinę.
 3. Przyjazd bądź wyjazd w godzinach 21:00 a 8:00 dodatkowa opłata w wysokosći 100 zł.
 4. Każda dodatkowa osoba w domku , niezgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji dodatkowo płatna - 50zł/doba (niezależnie od wieku).
 5. Gość powinien dokonać rejestracji pobytu na podstawie dokumentu ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 6. Należność pobierana jest za wynajem gotówką z góry za cały pobyt w dniu przyjazdu.
 7. Osoby odwiedzające Gościa powinny opuścić obiekt przed godziną 21:00.
 8. W godzinach od 22:00 do 07:00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku jej zakłócenia, właściciel ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług.
 9. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 10. Dzieci na terenie obiektu nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych.
 11. Nie należy przenosić wyposażenia domku/pokoju/studia lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia i zgody właściciela. Prosimy nie wynosić z domku/pokoju/studio wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia obiektu oraz placu zabaw, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. Właściciel ma prawo dochodzenia roszczeń w związku ze zniszczeniami powstałymi na terenie obiektu.
 13. Jeżeli Gość podczas swojego pobytu nie zgłosi braków lub uszkodzeń w domku/pokoju/studio to po wyjeździe Gościa, w przypadku komisyjnego stwierdzenia braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu wyposażenia domku/pokoju/studia właściciel ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub doposażenia.
 14. Gość zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku/pokoju/studio, bez uprzedniego uzgodnienia z właścicielem.
 15. Gość zobowiązany jest do wyłączania urządzeń elektrycznych przed wyjściem lub snem min. : żelazko, suszarka, prostownica, światło.
 16. Każdorazowo opuszczając domek/pokoj/studio, Gość zobowiązany jest do zamknięcia okien oraz drzwi na klucz.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku/pokoju/studiu.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdujące się w nich mienie.
 19. W budynku i na posesji obowiązuje zakaz palenia papierosów, można palić w wyznaczonym do tego celu miejscu.
 

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU !!!

crosschevron-down