Poznajcie

Nasz Regulamin

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe
 2. Zadatek należy wpłacić w ciągu 2 dni od momentu dokonania rezerwacji.
 3. Brak wpłaty zadatku w w/w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji
 4. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji lub zmiany terminu do 21 dni przed przyjazdem zadatek nie podlega zwrotowi.
 6. Opłata za pobyt pobierana jest z góry gotówką w dniu przyjazdu przy zameldowaniu.
 7. Obiekt pobiera opłatę klimatyczną/miejscową zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa.
 8. Każda dodatkowa osoba w domku/pokoju/studiu, nie zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji  dodatkowo płatna – 100 zł/doba ( niezależnie od wieku)
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa, na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 10.  Nie pojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia domku/pokoju/studia innemu Gościowi.
 11.  Nie wyrażamy zgody na odsprzedaż pobytów w naszym obiekcie na rzecz osób trzecich.
 12. Chęć otrzymania faktury za pobyt należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji.

ZAMELDOWANIE I POBYT

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W przypadku nie wymeldowania się w dniu wyjazdu do godziny 10:00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 3. Przyjazd bądź wyjazd w godzinach 21:00 a 8:00 dodatkowa opłata 100 zł.
 4. Zameldowanie i wymeldowanie następuje w obecności zarządcy obiektu.
 5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe, okazując aktualny dokument tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości zarządca obiektu ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 6. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 21:00 do 9:00.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 07:00 rano.
 8. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości, w przypadku jej zakłócenia właściciel ma prawo podjąć interwencję, a nawet odmówić dalszego świadczenia usług.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób, które jest zobowiązany natychmiast zgłaszać. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 10. Opuszczając domek/pokój/studio, Gość zobowiązany jest do zamknięcia okien oraz drzwi na klucz sprawdzić czy krany są zakręcone oraz wyłączyć wszelkie urządzenia elektryczne.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie grzałek, czajników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku/pokoju/studia.
 12. W domku/pokoju/studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego. Istnieje natomiast możliwość palenia tytoniu na otwartej przestrzeni.
 13. Obowiązuje całkowity zakaz rozpalania grillów itp. na tarasie, kostce, trawniku oraz trzymania na tarasie węgla, podpałki, gorących tac i innych materiałów łatwopalnych. Z grilla można korzystać tylko i  wyłącznie w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest do jego całkowitego zgaszenia i posprzątania wypalonego węgla.
 14. W domku/pokoju/studio obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryb.
 15. Nie akceptujemy zwierząt.
 16. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie prądu, wody, internetu.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa ani znajdującego się w nim mienia oraz za rzeczy pozostawione w domku/pokoju/studiu.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą wyrzucane po 7 dniach.
 19. Zabronione jest mycie i odkurzanie pojazdów na terenie obiektu.
 20. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie obiektu jak i w obiekcie ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
 21. Domek/pokój/studio należy zdać posprzątane, w szczególności należy wynieść nieczystości do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie obiektu.
 22. Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz uregulowania wszystkich należności.
 23. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez właściciela obiektu.
 

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU !!!

crosschevron-down